Брошурувальні пристрої

Найбільш поширеною формою випуску книжково-журнальної продукції в малих друкарнях є брошури формату до А4-В4 (210x297-250x353 мм), обсягом до 80-120 сторінок, скріплені шиттям дротом внакидку. Ручне фальцювання зошитів, ручне комплектування блоків вкладкою та скріплення брошур на операційних дротошвейних машинах при виготовленні таких брошур обмежують оперативність, продуктивність та економічність такого виробництва. Тому у випадках, коли виробництво брошур є основним або переважаючим серед інших робіт малої друкарні, виникає потреба в більш продуктивному обладнанні потокового та автоматизованого виробництва брошур. Рівень продуктивності промислових зразків такого потокового виробництва — вкладально-швейно-різальних автоматів (ВШРА) чи вкладально-швей-них агрегатів (ВША), робота яких базується на класичній технології з використанням багатозгинних зошитів, є надлишковим, а тому їх застосування економічно невиправдане в умовах малої друкарні. Реальну потребу потокового виробництва брошур у малій поліграфії можуть задовольнити модульні брошурувальні агрегати (МБА).

МБА — це агрегат для виготовлення брошур за беззошитною технологією, побудований із сполучених у потокову лінію окремих модулів: аркушепідбиральних машин (АПМ), дротошвейного, фальцювального, обрізочного та вивідного модулів.

Розглянемо суть і послідовність операцій й функціональне призначення окремих модулів у складі МБА:

 1. За допомогою АПМ відбувається комплектування блока брошури з окремих аркушів. Попередньо пробігована по лінії фальцювання (для товстих і жорстких матеріалів) обкладинка комплектується разом із блоком або звичайно (через крайній самонаклад), або вручну (через спеціальний вхід). Повністю скомплектований блок передається у наступний швейний модуль за допомогою спеціального перехідного (найчастіше стрічкового) транспортеру.
 2. У швейному модулі скомплектований блок вирівнюється та скріплюється шиттям дротом втачку вздовж лінії майбутнього фальцювання (переважно посередині блоку). Особливості конструкції та роботи швейних модулів МБА розглядалися раніше в розділі. Зшитий блок передається в наступний фальцювальний модуль, що безпосередньо агрегатується з ним.
 3. У фальцювальному модулі зшитий блок вирівнюється та фальцюється вздовж лінії скоб за допомогою ножового фальцювального механізму отриманий таким чином згин добре обтискується й одержана брошура передається в модуль обрізки, що безпосередньо агрегатується з ним.
 4. При використанні точно підрізаних аркушів, завдяки точному вирівнюванню скомплектованого блока в МБА перед шиттям, відпадає необхідність обрізування брошури з трьох сторін. Проте, якщо її обсяг становить більше 12 сторінок (для паперу масою 80 г/м2), внаслідок того, що аркуші мають певну товщину, то після фальцювання зовнішні сторінки виявляються коротшими за внутрішні, тому передній край брошури виглядає нерівним і його необхідно обрізати. Обрізка переднього краю брошури виконується в обрізочному модулі, який безпосередньо агрегатується з фальцювальним модулем. Готові брошури виводяться, з остаточним обтискуванням корінцевого фальца, на приймальний стіл.

При потребі така стандартна послідовність і суть операцій у МБА можуть бути змінені:

 1. АПМ може працювати в різних підбиральних режимах, що вже розглядалось раніше;
 2. швейний модуль може бути відключений або виконувати інші види шитва, про що вже також розповідалось у відповідному розділі (стосовно цього переналагоджуються наступні в лінії модулі МБА);
 3. шиття та фальцювання брошури може бути виконане не посередині брошури, а зі зміщенням, з отриманням оригінальної форми буклета (модуль обрізки при цьому відключається);
 4. при малому об'ємі брошури та використанні тонких сортів паперу модуль обрізки може бути відключеним.

Продуктивність роботи МБА сягає від 1500 до 3600 брошур/год. Вони компонуються сучасними мікроелектронними засобами керування, контролювання, переналагодження та програмування параметрів робіт (які детально описувались для АПМ).

Офісні моделі МБА відрізняються від суто промислових нижчою продуктивністю та рядом конструктивних і техніко-експлуатаційних особливостей та обмежень:

 1. застосування у АПМ переважно фрикційних самонакладів обмежує продуктивність, надійність та обумовлює високу вибірковість стосовно товщини, маси та поверхневих властивостей паперу;
 2. менша кількість секцій АПМ та менша кількість АПМ, які можуть бути сполученими в лінію, що обмежує обсяг отримуваних брошур;
 3. необхідність використовувати аркуші лише певних стандартних форматів та орієнтації аркуша у самонакладі (ширшим чи вужчим боком вперед), що обумовлено незмінним положенням фрикційних валиків самонакладу, стандартизованими положеннями дротошвейних головок і вирівнювальної системи фальцювального модуля (стандартизовані відступи фальцювання брошури), які в кінцевому результаті обмежують випуск брошур лише певних форматів;
 4. відсутність модуля обрізки в деяких моделях офісних МБА викликає, у згаданих вище випадках, появу нерівного переднього краю у бро­шурі, що погіршує зовнішній вигляд та спричиняє необхідність додаткової операції — обрізки брошури.

З описаного вище можна зробити висновок, що офісні моделі МБА, незважаючи на їх суттєво нижчу вартість, не рекомендують застосовувати в малих друкарнях.

При розгляді арушепідбиральних машин зазначалось, що деякі моделі не можуть бути агрегатованими з додатковими модулями в МБА (окремі моделі вертикальних та більшість горизонтальних АПМ). У цих випадках можливим є застосування спеціальних брошурувальних машин (брошураторів), що, при ручній подачі скомплектованих в АПМ блоків, виконують скіплення та виготовлення брошур аналогічно до МБА. Звичайно, при цьому втрачається оперативність та продуктивність роботи, проте, забезпечується ефективне застосування вже існуючої підбиральної техніки.

Інколи окремі модулі МБА є об'єднаними, виконаними у вигляді єдиного швейно-фальцювального чи швейно-фальцювально-різально-го модуля-агрегата, який може використовуватись як разом з АПМ.

 

Брошурування Київ, мала друкарня, зшивання дипломів брошур.
Цифровая печать Левобережная / визитки Дружбы народов / ризограф / таблички / печать плакатов / печать на холсте Киев / переплет дипломов Киев / © 2005