Брошурувально-палітурне виробництво

Брошурувально-палітурне устаткування (БПУ) обслуговує останню і, мабуть, найбільш трудомістку частину технологічного процесу виготовлен­ня книжково-журнальної продукції. Для формних процесів характерна різноманітність операцій при одиничній кількості об'єктів обробки — дру­карських форм. Друкарські процеси пов'язані з виконанням обмеженої кількості майже однотипних операцій над великою кількістю аркушів. Брошурувально-палітурне виробництво характеризується великим числом елементів виробу, довгим ланцюжком технологічних операцій, що викону­ються з численними напівфабрикатами, які значно відрізняються на різ­них стадіях техпроцесу. Спочатку — це рулони паперу або картону, стопа аркушів, потім — сфальцовані зошити, форзаци, блоки, привертки, кар­тонні сторінки, бобіни палітурних матеріалів і, нарешті, палітурки, книги, брошури тощо. У техпроцесі виготовлення брошур і книжок використо­вуються також допоміжні матеріали: дріт, клей різних видів, марля, обкантувальна стрічка, фольга, нитки, папір, палітурні тканини та багато інших. Зрозуміло, що численність та різноманітність операцій, наявність різних напівфабрикатів за масою, жорсткістю і розмірами при застосу­ванні значної номенклатури матеріалів впливає на чисельність, конструк­цію, принцип дії та інші особливості брошурувально-палітурних машин.

У технологічному процесі виготовлення книги можуть бути різні варіанти виконання окремих операцій. Наприклад, скріплення малооб'ємного видання може бути виконане нитками, дротом вшиттям (втачку) або клейовим (безшвейним) способом. При цьому можуть бути використані як м'яка обкладинка, так і тверда палітурка, а конструкція і оздоблення палітурки, у свою чергу, мають декілька варіантів виконання.

На характер БПУ, що використовується, впливає також тиражність замовлення, наприклад, тираж 5 тис. примірників вимагатиме порівняно простого, але універсального операційного устаткування, тираж 500 тис. — спеціалізованих агрегатів або потокових ліній.

Для виконання ряду специфічних вимог до готового продукту, наприклад, таких, як наявність стрічки-закладки, зафарбування обрізу, конгревного тиснення на палітурці, супер-обкладинки, укладання книжки у футляр тощо, застосовують відповідне БПУ.

Нарешті, на конструкцію та інші особливості БПУ впливає технологічна відсталість, закостенілість окремих операцій, їх незмінність упродовж тривалого часу. Це проявилось у тому, що виконавчі механізми окремих машин повторюють рухи рук людини (наприклад, операції загинання країв обкладинки при виготовленні палітурок, приклеювання марлі, капталів до блока тощо). Такий підхід гальмує процес подальшого вдосконалення відповідних машин.

Особливістю БПУ є і те, що це порівняно молодий вид устаткування. Початок створення перших палітурних машин відноситься до середини XIX ст., тобто вся історія його створення і розвитку охоплює фактично відрізок часу 150 років. У ньому можна виділити чотири умовні періоди.

Перший період (II половина XIX ст.) — механізація найбільш простих і поширених операцій: розрізування стоп паперу, тиснення, фальцювання, шиття блоків. У цей період створені перша паперорізальна машина (1852), прес для тиснення (1857), ножова фальцювальна машина (1851), дротошвейна машина (1876), ниткошвейна машина (1871, 1884).

Другий період (І половина XX ст. до початку II світової війни) — механізація складних операцій, агрегатування окремих операцій. У цей час з'являються підбиральна машина, приклеювальний автомат, вкладально-швейна, блоковставляльна, касетна фальцювальна і триножова різальна машини, блокообробні агрегати.

Третій період (післявоєнний період — 1945—70-ті роки) — автомати­зація окремих операцій, поява механізованих і автоматизованих потоко­вих ліній. Поява устаткування для клейового скріплення блоків, нитко-швейних автоматів, вкладально-швейно-різальних агрегатів.

Четвертий період (70-ті роки і до цього часу) — широке застосування в конструкціях машин електроніки і мікропроцесорної техніки, пристроїв програмного керування, підвищення швидкодійності устаткування, облад­нання його допоміжними пристроями, що полегшують обслуговування, автоматизація переналагоджувань складних машин, технічна діагностика окремих видів устаткування.

Слід відзначити, що винахід більшості сучасних БПУ зроблено у Німеч­чині, США і Швейцарії. І зараз ці країни визначають основні напрямки вдосконалення БПУ. Провідними фірмами, які забезпечують потреби в БПУ, є "Колбус", "Волєнберг", "Гейдельберг Фінішінг", "Перфекта", "Шнайдер-Сенатор", "Полар", "Херауф", "Зіглох", МВО, "Ідеал", GUK, VBF (Німеч­чина), "Мюллер-Мартіні", "Хункелер" (Швейцарія), "Смайт", "Шерідан", "Харріс" (США), "Нуова Сміт", "Півано", "Бонеллі" (Італія), "Салбі" (Англія), "Адаст" (Чехія) та ін.
В Україні історія брошурувально-палітурного машинобудування почи­нається фактично з післявоєнного періоду, коли почався випуск устат­кування на Харківському, Київському, Роменському, а потім на Ходорів-ському заводах поліграфічних машин. Роменський завод ПМ спеціалізу­ється на виробництві одно- і триножових різальних машин, Київський — фальцювальних, дрото- і ниткошвейних машин, Харківський випускає різноманітне блокообробне устаткування і палітуркоробні машини, Ходо-рівський — аркушєрізальні, просікально-вирубні, пакувальні машини.

Проектуванням БПУ займалися Одеське СКБ ПМ, його Харківський філіал, Київський завод ПМ, Ходорівське СКБ ПМ, Український НДІІІІ1 ім Т.Г.Шевченка, Українська академія друкарства.

Сучасні БПУ, як правило, побудовані на базі механічних систем з широким застосуванням кривошипно-важільних і кулачково-важільних механізмів різноманітної будови і структури, усіх видів механічних пере­дач, механізмів періодичного повороту і різноманітних транспортувальних засобів (транспортери, конвеєри, рольганги тощо).

Різноманітність конструкцій і типів БПУ обумовили широке застосування поряд зі складною механічною частиною пневматики. Робота багатьох БПУ була б неможлива без вакуумних пристроїв у само­накладах аркушів і зошитів, систем подачі стисненого повітря (наприк­лад, для роздування аркушів, для "повітряних подушок" в одноножових різальних машинах), для обтискних пристроїв, видалення обрізків від місця обрізування або фрезерування блоків тощо.

Останній період характеризується все більшим застосуванням для ви­конання операцій притиску, обтиснення і пресування гідравлічного приводу. Він дозволяє досягти значно більшого тиску, легко піддається регулюван­ню, тому має широке застосування в одноножових і триножових різаль­них машинах, обтискних пресах і пресувально-штрихувальних машинах.

У БПУ широко застосовуються різноманітні електромеханічні пристрої: електромагнітні муфти і гальма, електрощупи, кінцеві вимикачі, пристрої сигналізації і регулювання швидкості електродвигуна, блокування, нагрів­ні і сушильні пристрої. Зараз жодна машина, тим більше автомат, не може обійтись без їх використання.

Широке застосування електроніки, засобів автоматики і мікроком п'ютерног техніки характерне для більшості сучасних моделей БПУ. Це різноманітні лічильні засоби, пристрої фотозахисту, цифрової індикації, контролю техпроцесу, програмного керування окремими механізмами, автоматами й агрегатами, автоматичні пристрої переналагоджування на формат і обсяг блока, пристрої технічної діагностики.

Останні роки характерні збільшенням кількості малих поліграфічних підприємств і фірм, тому зараз різко зросла потреба у малогабаритному, недорогому, порівняно простому устаткуванні для обробки невеликих тира­жів видань. Це пояснює збільшення попиту на малоформатні паперорізаль­ні, фальцювальні, підбиральні машини, на устаткування для клейового скріплення, настільні позолотні преси тощо.

Складне швидкодійове устаткування для обробки великих тиражів, блокообробні агрегати і потокові лінії знаходять менше застосування, а відсутність фінансових можливостей у споживачів робить проблемним їх випуск у найближчі роки. Але ці тимчасові труднощі, сподіваємось, будуть подолані.

 

Брошурування Київ, заказать визитки срочно за час Дарница, Лівобережна, дизайн и полиграфия Киев, Дарниця, палітурні роботи Троєщина, Чернігівська, палітурна майстерня Київ, печать плакатов афиш чертежей постеров Лесной массив, штендер изготовление Черниговская, сканирование текста Левобережная, цветная распечатка, тиражирование на ризографе Троещина, жесткий переплет Киев, Лівий берег, друкарня, друкарські послуги, изготовление визиток на Левом берегу, изготовление переплета Троещина, изготовление плакатов Лесная, изготовление рамок Киев, изготовление табличек Левобережная, изготовление твердый переплет Киев, печать на холсте Левый берег, печать на ризографе Киев, твердый переплет дипломов Киев, ламинация документов в Киеве, переплет страниц документов
Цифровая печать Левобережная / визитки Дружбы народов / ризограф / таблички / печать плакатов / печать на холсте Киев / переплет дипломов Киев / © 2005