Основні способи друку в мінідрукарні.

Залежно від розташування друкуючих і пробільних елементів на друкарській формі можна виділити чотири основних способи друку: високий, плоский (офсетний), глибокий та трафаретний.

Високий друк - перший спосіб друку, винайдений людиною. Перстені державних мужів, якими вони задруковували свої послання за допомогою розплавленого воску або, пізніше, сургучу, були першими формами для високого друку.

Потім з'явилася ксилографія - спосіб високого друку, для якого друкарська форма з текстом та ілюстраціями вирізалася на дошці. Щоб виготовити форму для високого друку, використовуються сплав стибію, свинцю та олова, цинк, а також фотополімери.

До способу високого друку слід віднести також флексографічний друк, при якому застосовуються фотополімерні друкарські форми.

Друкарські форми для високого друку мають просторове відокремлення друкуючих і пробільних елементів: рельєфні друкуючі елементи / знаходяться в одній площині, а пробільні 2 заглиблено на різну глибину залежно від їхньої площі. У зв'язку з тим, що поверхні всіх друкуючих елементів розташовано в одній площині, в процесі друкування вони накриваються рівномірним за товщиною фарбовим шаром, внаслідок чого на всіх ділянках відбитка (як і при плоскому друці) товщина фарбового шару практично однакова.

На друкарських формах для плоского друку друкуючі та пробільні елементи практично розташовуються в одній площині і мають різні фізико-хімічні властивості: перші - олеофільні, другі - гідрофільні.

Перед одержанням кожного відбитка в процесі друкування спочатку форма зволожується певним водним (або спиртовим) розчином, який змочує тільки гідрофільні пробільні елементи. Потім наноситься друкарська фарба, що містить вільні жирні кислоти. Вона прилипає тільки до олеофільних друкуючих елементів. У зв'язку з тим, що друкуючі одній площині, вони накриваються рівномірним за товщиною шаром фарби і тому всі елементи відбитка складаються із фарбового шару однакової товщини.

Розрізняють два основних види плоского друку: непрямий (посередній) та прямий.

Непрямий плоский друк - офсетний спосіб друку, при якому фарба з друкарської форми переноситься на папір через проміжний офсетний циліндр, на якому закріплено гумотканинне офсетне полотно. Зображення на друкарській формі для офсетного способу друку пряме.

При прямому способі друку зображення на друкарській формі дзеркальне. До цього способу друку належать: фототипія, літографія, автолітографія і ді-літо.

Фототипія - безрастровий спосіб прямого плоского друку з використанням друкарських форм, на яких поділ поверхні на друкуючі та пробільні елементи забезпечується різним ступенем задублювання желатини, що містить біхромати лужних металів, і набуханням желатину під дією зволожувального розчину. Поверхня друкарської форми для фототипії при сильному збільшенні нагадує кірку апельсину.

Літографія - найстаріший спосіб прямого плоского друку, для якого друкарська форма виготовляється на плоскому літографському камені. Рисунок на камені наноситься жирною спеціальною фарбою за допомогою пера (для передачі тонких штрихів)або пензля (для передачі великих ділянок суцільного тону, тобто для плашок). Півтонові зображення наносяться на зернисту поверхню каменя літографським олівцем. Зміна інтенсивності тону досягається різною силою натиску або нанесенням додаткових олівцевих штрихів. Після нанесення рисунка поверхня каменя має бути оброблена для утворення пробільних елементів. Для цього використовують колоїдні розчини азотної кислоти, гуміарабіку або декстрину. Спосіб літографського відтворення кольорових зображень має назву хромолітографії.

Автолітографія (автографія) - старовинний спосіб виготовлення літографських друкарських форм, який сьогодні використовується тільки художниками приватним чином. При виготовленні друкарської форми для автолітографії, на відміну від літографії, рисунок, виконаний жирним олівцем або спеціальними чорнилами на папері, переносять під тиском на літографський камінь, алюмінієву чи цинкову пластину і таким чином одержують друкарську форму. Це, як правило, невеликі (до сотні примірників) тиражі, які друкує сам художник на примітивному друкарському верстаті.

Ді-літо - спосіб прямого плоского друку, при якому дзеркальне зображення з друкарської форми на алюмінієвій основі переноситься безпосередньо на задруковуваний матеріал без проміжного гумотканинного офсетного полотна.

Типоофсет - спосіб непрямого високого друку з використанням офсетного циліндра як проміжного елемента та друкарської форми високого друку. При цьому способі зволожувальний апарат друкарської машини не бере участі в технологічному процесі. У типоофсеті інтегруються позитивні якості офсетного і високого друку.

До способу плоского друку можна віднести електро- та магнітографічні способи. Друкуючі і пробільні елементи на друкарській формі при цьому знаходяться в одній площині, але вони відокремлюються діелектричними або магнітними властивостями поверхні. Тут використовуються тонери - друкарські фарби у вигляді порошку.

До електрографії слід віднести: електрофотографію, лазерну електрофотографію, електрофотографію LED.

Електрофотографія - спосіб формування зображення на фотопровідних матеріалах, наприклад таких, які під дією опромінювання підвищують свою провідність. Електрографічний процес має наступні етапи: зарядження, експонування, проявлення, перенесення, закріплення. Циліндр з фотопровідним шаром заряджається в темноті електростатичним методом, після чого експонується. На проекспонованих ділянках фотопровідний шар розряджається, а непроекспоновані ділянки - це друкуючі елементи, що покриваються тонером - сухим або рідким. Зображення передається на матеріал, на який наноситься друк прямим або непрямим методом. Як носії застосовують селенові пластини, циліндри, а також фотопровідні папери та плівки, які під дією світла змінюють свою електропровідність. До електрофотографії слід віднести також ксерографію (фірмова назва). У всіх копіювальних пристроях фірм "Ксерокс", "Осе", "Кенон", "Кодак" та інших при копіюванні використовуються принципи електрофотографії.

В електрофотографії виготовлення друкарської форми забирає дуже мало часу. Форма є реверсивною, тобто після кожного відбитка її можна розряджати або розмагнічувати і знову заряджати, розташовуючи друкуючі елементи по-новому. Тому цей спосіб добре придатний для оперативного розмноження документів.

Лазерна електрофотографія - спосіб перенесення інформації на електростатичний зарядженний барабан, який покритий фотопровідним шаром, за допомогою керованого цифровим методом лазерного променя через багатогранне дзеркало. Заряджені місця циліндра приймають порошковий тонер, який переносить елементи зображення на папір чи інщий матеріал Процес друкування відбувається за принципом: один оборот циліндра - одине опромінення лазером - один колір. Після перенесення чотирьох тонерів основних кольорів на задрукований матеріал відбувається термічне або хімічне закріплення зображення. Один з елементів цього способу є технологія, що застосовуєтьсяв машинах Indigo.

Електрофотографія LED - цей спосіб базується на використанні електролюмінісценних діодів (LED - light editing diode). Функціонує цей спосіб подібно до лазерної електрографії.

Описані вище варіанти електрографії використані в цілому ряді машинах цифрового друку, що використовуються для виготовлення етикетно-пакувальної продукції.

Магнітографічні способи - полягають у використанні циліндра, покритого шаром магнітного матеріалу, на якому, за допомогою записуючої головки керованої комп'ютером, здійснюється запис прихованого магнітного зображення.

Форми для глибокого друку мають також просторове відокремлення пробільних і друкуючих елементів. Друкуючі елементи / заглиблено на різну або однакову глибину. Вони незалежно від характеру зображення (текст, ілюстрації) мають вигляд окремих комірок дуже малої площі, відокремлених одна від одної тонкими перегородками-пробілами. Ці перегородки та інші пробільні елементи 2 знаходяться на одному рівні вище друкуючих елементів.

Друкарська форма для глибокого друку виготовляється на циліндрі. У процесі друкування малов'язка фарба спочатку наноситься у надлишковій кількості на всю поверхню форми, що обертається. Потім спеціальний ніж ковзає по поверхні пробільних елементів форми (в тому числі між перегородками), видаляючи повністю фарбу з її пробільних і надлишок з друкуючих елементів. Таким чином, фарба залишається тільки у комірках. її товщина на відбитку залежно від глибини комірок форми може бути однаковою або різною.

Глибока автотипія - спосіб глибокого друку з друкарської форми, на якій друкуючі елементи мають не тільки різну глибину, а й різну площу та форму. Опорну сітку для рекеля також створюють пробільні елементи, але вони мають різну площу залежно від площі друкуючих елементів. Хоч і різні за площею, пробільні елементи, як у глибокому. Схема видалення класичному друці, створюють неперервну опорну надлишку друкарської сітку для ракеля. Технологію виготовлення друкарської форми дуже спрощено. Травлення друкуючих елементів здійснюють одним розчином за один цикл.

Металографія - спосіб глибокого друку, при якому друкарська форма виготовляється гравіюванням, травленням або за допомогою лазера на плоскій металевій пластині (плиті). Друк здійснюється фарбами підвищеної в'язкості. Використовується цей спосіб дуже рідко, як правило, при друкуванні окремих фрагментів грошових знаків та цінних паперів, а також при друкуванні марок, - словом там, де є необхідність відтворення на відбитку дуже тонких і складних за конфігурацією неперервних ліній. Металографія - безрастровий спосіб глибокого друку.

Для друкування як на папері, так і на картоні, тканині, пластмасі, жерсті, склі та інших матеріалах ширше застосовується трафаретний друк, який хоч і забезпечує меншу графічну точність відтворення зображення порівняно з іншими способами, але має невисоку вартість та відзначається високою простотою формних процесів.

Друкарська форма для трафаретного друку має вигляд сітки (капронової, металевої), натягнутої на прямокутну рамку. Пробільні елементи закрито полімерним шаром, через який не проходить друкарська фарба. Друкуючі елементи 3 відкриті, і через них у процесі друкування за допомогою спеціального пристрою (ракеля) протягується фарба на будь-яку сприймальну поверхню.

До способу трафаретного друку відносять також різографію та ротаторний друк.

Різографія - фірмова назва трафаретного друку з використанням друкарської форми, виготовленої пропалюванням лазером мікроотворів у формному матеріалі (мастер-плівці) для утворення друкуючих елементів. Фарба під тиском подається зсередини формного циліндра. Тиражостійкість друкарської форми, виготовленої на мастер-плівці, досягає 1000 відбитків. Різографію застосовують для оперативного виготовлення копій документів у кількості до 1000 примірників.

Ротаторний друк - спосіб трафаретного ротаційного друку з використанням друкарської форми, виготовленої пропалюванням мікроотворів у формному матеріалі електроіскровим або лазерним способом для створення друкуючих елементів. Різографія - це окремий випадок ротаторного друку. Формально спосіб струминного друку також можна віднести до безконтактного способу як плоского, так і трафаретного друку з використанням змінної друкарської форми та рідких фарб.

 

Друкарня Київ, оперативная полиграфия Левый берег, цифровая печать в субботу, сканирование Левый берег, різографія Лівий берег, сканирование и печать текста Левобережная, терміновий друк Київ, тиражирование на ризографе Киев, изготовление штендера Киев, срочная цветная цифровая печать распечатка Левый берег, лазерний цифровий друк Лівобережна, заказать срочные визитки за час на Левом берегу, плоотерная резка Киев, ризография Левобережная, ламинация Киев, печать на холсте Киев, дизайн и полиграфия Левый берег, изготовление визиток Киев, твердый переплет дипломов диссертации Киев, изготовление табличек на дома Киев, печать плакатов чертежей афиш постеров А4 А3 А2 А1 А0 Киев, печать на ризографе Левобережная, печать полиграфии Киев, изготовление переплета Левый берег.
Цифровая печать Левобережная / визитки Дружбы народов / ризограф / таблички / печать плакатов / печать на холсте Киев / переплет дипломов Киев / © 2005