Основні відомості про виробництво друкованої продукції

Виробництво друкованої продукції здебільшого складається із трьох або чотирьох окремих, але взаємоузгоджених процесів:

  1. оброблення текстової та зображальної інформації - оригіналів, які підлягають графічному відтворенню. Внаслідок виконання цього процесу одержують негативи або діапозитиви на прозорій плівці, які містять інформацію друкарських форм. Оригінали можуть бути чорно-білими або кольоровими. Вони поділяються на штрихові, півтонові та комбіновані. Зображення штрихового оригіналу складається зі штрихів, точок, суцільно залитих плям (заливок), які мають однакову насиченість (інтенсивність тону). Зображення півтонового оригіналу містить півтони, інтенсивність яких змінюється поступово від насиченого темного до світлого. Комбіновані оригінали містять як штрихові так і півтонові елементи;
  2. виготовлення з негативів або діапозитивів комплекту друкарських форм, необхідних для розмноження інформації;
  3. друкування тиражу (накладу) - одержання з друкарських форм певної кількості ідентичних віддрукованих аркушів, зошитів або газет, що і є власне розмноженням інформації;
  4. виконання брошурувальних або брошурувально-палітурних робіт (виготовлення брошур, журналів, книг з окремих елементів) або ж в деяких випадках - оздоблювальних робіт (лакування віддрукованих аркушів, припресовування плівки тощо).

Перші два процеси часто називають додрукарськими, третій і четвертий можуть виконуватися також як єдиний процес на спеціалізованому обладнанні.

Поліграфічна продукція вкрай необхідна в нашому житті, в тому числі в науці, культурі, освіті, медицині та ін. Вона використовується для особистих, суспільних і виробничих потреб.

Значний асортимент цієї продукції обумовлений різними обсягом, тиражем, форматом, призначенням, оформленням. Усю поліграфічну продукцію можна поділити на п'ять видів:

  1. видавнича продукція, що випускається видавництвами чи організаціями, які продають (розповсюджують) її. Основним завданням цієї продукції є інформативна функція;
  2. етикетно-пакувальна продукція, від якої значною мірою залежать конкурентоспроможність та купівельна здатність продукції в ринкових умовах;
  3. ділова поліграфічна продукція, що виконує організаційні функції, її ще називають акцидентно-бланковою продукцією (звітність, бланки і т.д.);
  4. спеціальна продукція міністерств та відомств (звітність, бланки документів строгої звітності);
  5. вироби і напівфабрикати для інших галузей промисловості (шпалери, текстурні матеріали, декалькоманія).

Проте все ж основною поліграфічною продукцією є видавнича продукція, що на рівних виступає поряд з такими засобами інформації, як телебачення, радіо, мережа Internet. Це один із засобів розповсюдження інформації, наукових знань, політико-суспільної думки, збереження духовних цінностей поколінь та народів. До видавничої продукції висувається низка вимог, основними з яких є максимальна інформативність, відносно невисока вартість, постійне оновлення, значний термін зберігання.

Останнім часом широке розповсюдження одержують електронні видання - це нові види видань у формі файлів даних, розміщених на машинних носіях інформації або в пам'яті комп'ютерів, на всіх стадіях підготовки (створення), публікації і відтворення яких використовуються засоби обчислювальної техніки та комп'ю терних мереж. До поширених електронних видань належать видання на компакт-дисках, публікації в Internet та електронні книги.

 

Оперативна поліграфія Київ, изготовление штендеров Киев, твердый переплет дипломов диссертации Киев, виробництво друкованої продукції, срочная цифровая цветная печать распечатка Левый берег, поліграфічна продукція, цветная лазерная печать Левобережная, услуги ризографа Киев, услуги полиграфии Левый берег, друкування тиражу, тиражирование на ризографе Киев, сканирование текста Левобережная, прошивка дипломов Киев, тиражування на різографі, оперативная полиграфия Киев, полиграфические услуги Левый берег, плоттерная порезка оракала, печать чертежей афиш плакатов постеров А4 А3 А2 А1 А0 Киев, печать на ризографе, изготовление визиток Киев, печать на холсте Левобережная, металлический переплет, ламинация Левобережная, копировальный центр Левый берег, изготовление табличек на двери.
Цифровая печать Левобережная / визитки Дружбы народов / ризограф / таблички / печать плакатов / печать на холсте Киев / переплет дипломов Киев / © 2005