Загальні відомості про видавничу справу, поліграфію та поліграфічну продукцію.

Основні етапи поліграфічного виробництва починаються з редакційно-виробничого процесу, який не входить у поліграфічне виробництво, але є попереднім (передуючим) етапом.

Редакційно-видавничий процес - надання елементам тексту та іншим матеріалам авторського оригіналу підготовленого до видання, однакової форми, найзручнішої для читання видання і будь-якої іншої роботи з ним (транспорт, зберігання, накопичення в бібліотеках, швидке ознайомлення тощо).

Видавнича справа - це сфера суспільних відносин, що поєднує організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних осіб, зайнятих створенням видавничої продукції.
Складовим видавничої справи є:

  1. видавнича діяльність - сукупність організаційних, творчих, виробничих заходів, спрямованих на підготовку і випуск у світ видавничої продукції;
  2. виготовлення видавничої продукції - виробничо-технологічний процес відтворення замовленим тиражем видавничого оригіналу поліграфічними та іншими технічними засобами;
  3. розповсюдження видавничої продукції - доведення до споживача як через торговельну мережу, так і іншими способами.

Поліграфія (поліграфічна промисловість, поліграфічне виробництво, поліграфічна індустрія) - це галузь виробництва, яка зайнята виготовленням різноманітної друкованої продукції з оригіналів, що надходять від видавництв або інших організацій. Вона включає в себе сукупність технічних засобів і технологічних прийомів, що використовуються для виготовлення великої кількості однакових копій (репродукцій) видавничого оригіналу.

У буквальному перекладі з грецького слово "поліграфія" означає "багатописання", тобто виготовлення великої кількості ідентичних примірників одного і того самого тексту (або малюнка) з оригіналу.
Поліграфічний процес - регламентована послідовність технологічних операцій, що проводяться з використанням технічних засобів, призначених для виготовлення друкованої продукції. Процес виробництва друкованих виробів: книг, брошур, газет, журналів, каталогів, календарів, буклетів, плакатів, листівок, етикеток, цінних паперів та грошових знаків.

У видавничо-поліграфічній практиці інформацію (від лат. information -роз'яснення, викладення) у вигляді тексту, цифрових даних, таблиць, математичних та інших формул називають текстовою, а інформацію у вигляді ілюстрацій, діаграм, орнаментів, карт й інших зображень - зображувальною (образотворчою). У виробничий процес також входять електропостачання, ремонт обладнання, внутрізаводське та внутріцехове переміщення матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції, зберігання їх на складах та ін.

Додрукарські процеси в поліграфії (prepress) - всі стадії, що пов'язані з підготовкою видання до друку - від складання тексту, оброблення тексту та зображень, кольороподіл, верстання шпальт видання, монтаж і розкладка шпальт на друкарському аркуші до виготовлення друкарської форми включно. Часто під додрукарськими процесами (prepress) розуміють підготовку видання (тексту та ілюстрацій) до друкування тиражу (накладу), що закінчуються виведенням фотоформ (плівок) або формуванням електронного носія.

Друкування - це багаторазове одержання ідентичних відбитків тексту та зображень завдяки перенесенню фарбового шару, здебільшого з друкарської форми на задруковуваний матеріал: папір, картон, полімерну плівку, жерсть і тощо. До поліграфічних процесів також відносять спосіб одержання недрукованого розмноження завдяки залишковим деформаціям оброблюваного матеріалу (наприклад, тиснення на картоні, папері тощо).

Друкарські процеси (press) - перенесення друкарської фарби з друкарської форми (деколи з використанням проміжного носія, наприклад офсетного циліндра) на задруковуваний матеріал і сушіння відбитків, а також пов'язані з ними підготовчі операції (підготовка друкарської машини, друкарської форми і матеріалу задруковування до самого процесу друку).

Друкарська форма - це поверхня пластини, плити або циліндра, виготовлених із самих різних матеріалів (металу, пластмаси, паперу, дерева, літографського каменю). Вона служить для утворення і збереження зображення у вигляді ділянок, що сприймають друкарську фарбу (друкуючих елементів) і не сприймають її (пробільних елементів). Друкуючі елементи не тільки сприймають друкарську фарбу, а й передають її на задруковуваний матеріал або на передавальну ланку, наприклад офсетний циліндр, тампон.

Друкуючі елементи - це ділянки форми, на які у процесі друкування наноситься фарба з наступною її передачею на задруковуваний матеріал.

Пробільні елементи 2 - це ділянки форми, що не сприймають на себе фарбу, внаслідок чого поверхня задруковуваного матеріалу, яка відповідає цим ділянкам, не буде покрита фарбовим шаром.

Нанесення фарби у процесі друкування тільки на  друкуючі матеріали форми забезпечується завдяки їх просторовому відокремленню або створенню різних фізико-хімічних чи інших властивостей друкуючих та пробільних елементів. Для виконання друкарського процесу необхідно, крім друкарської форми, мати задруковуваний матеріал (здебільшого папір), друкарську фарбу і друкарське обладнання.

Для того щоб із поліграфічних відбитків одержати готову продукцію -брошуру, журнал, книжку, - слід виконати ряд операцій післядрукарських процесів (розІргевБ), які входять у брошурувально-палітурні процеси.

Брошурувально-палітурні процеси - пов'язані між собою технологічні процеси, спрямовані на одержання із віддрукованих відбитків або зошитів брошур і журналів в обкладинці чи книжок в оправі (палітурці). Це технологічні операції з оброблення відбитків - розрізання, фальцювання, приклеювання до зошитів форзаців і вклейок, виготовлення книжкових блоків (скріплення аркушів - шиття нитками або дротом, а також клейове скріплення, оброблення блока -підготовлення його до вставлення в оправу або до покриття обкладинкою) і виготовлення брошур і книжок у м'якій обкладинці. До цих процесів належать також всі операції із заготовлення деталей палітурки і виготовлення палітурних кришок, а також вставлення блоків у кришку при виготовленні книжок і альбомів у твердій палітурці.

Для деяких видань використовуються допоміжні операції, що поліпшують товарний вигляд продукції та полегшують користування книгою, наприклад обгортання у суперобкладинку, лакування або припресовування плівки до обкладинки, друкування і тиснення на палітурній кришці, лакування друкованих аркушів-відбитків, приклеювання стрічки-закладки (ляссе) до книжкового блоку, забарвлення обрізів блока і т. д.

Обробні процеси (фінішні процеси, оброблення) - процеси додаткового оброблення друкованої продукції, що поліпшують її зовнішній вигляд, підвищують якість та міцніють, наприклад лакування, бігування, тиснення, забарвлення обрізів блока, штрихування, нумерація тощо.

 

Поліграфія Київ, визитки Киев, брошюровка Левобережная, жесткий переплет Левобережная, палітурні роботи Лівобережна, изготовление переплета Левый берег, заказать визитки срочно за час на Левом берегу, изготовление плакатов Киев, брошуровальні роботи Лівий берег, изготовление визиток Троещина, друк, друкарня, видавнициво, изготовление табличек Киев, изготовление рамок Левобережная, канальный переплет Киев, копи-центр, цифровая цветная лазерная печать Левобережная, ламинация документов Киев, металлический переплет Дарница, печать на холсте Лесная, плоттерная порезка Черниговская, полиграфическая продукция Лесной массив, полиграфия визитки Троещина, ризограф Киев, тиражирование на ризографе Воскресенка, твердый переплет дипломов Радужный, штендер Киев, цветная печать Киев.

Цифровая печать Левобережная / визитки Дружбы народов / ризограф / таблички / печать плакатов / печать на холсте Киев / переплет дипломов Киев / © 2005